Poskytujeme služby
v energetike

Portál eSmart slúži výrobcom, miestnym distribučným spoločnostiam a odberateľom elektrickej energie k sprístupneniu nameraných údajov o výrobe a spotrebe energií. eSmart zároveň zabezpečuje automatické nahlasovanie údajov do informačných systémov OKTE, SEPS a RDS.

Čo je eSmart?O nás

Uľahčujeme prácu výrobcom elektrickej energie

eSmart uľahčuje výrobcom a distribučným spoločnostiam napĺňanie požiadaviek platnej legislatívy - Zákona o energetike č. 251/2012 Z a ďalších právnych predpisov. eSmart zabezpečuje automatický zber údajov z inteligentných meracích systémov a ich nahlasovanie oprávneným prijímateľom.

Produkty a služby

eSmart poskytuje služby v energetike, nahlasovanie údajov na OKTE, SEPS a RDS, diaľkový zber údajov z inteligentných meracích systémov.

automatizované nahlasovanie nameraných údajov oprávneným prijímateľom (OKTE, SEPS, RDS)
energeticky manažment podľa požiadaviek zákazníka pre oblasť elektriny, tepla, plynu, vody a podobne
bezpečný a jednoduchý prístup cez PC, tablet alebo smart telefón
typové reporty podľa akt. povinností
grafické trendy
prehľadná databáza o odoslaní príslušných údajov

Novinky

Nový prevádzkový poriadok OKTE účinný od 6.2.2020 dostupný na adrese: https://www.okte.sk/media/71065/pp-okte-0002-2020-e-pp.pdf
V prípade potreby je k dispozícii pôvodná verzia na adrese: https://www.esmart.sk/esmarto/
Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla prešla parlamentom. §4 Nové povinnosti výrobcov ... viac ...