Namerané údaje
elektrickej energie

Portál eSmart slúži výrobcom, distribučným spoločnostiam a odberateľom elektrickej energie k sprístupneniu nameraných údajov elektrickej energie. eSmart zároveň zabezpečuje automatické nahlasovanie údajov do informačných systémov OKTE, a.s., RDS a SEPS, a.s.

Čo je eSmart?O nás

Uľahčujeme prácu výrobcom elektrickej energie

Portál eSmart uľahčuje výrobcom a distribučným spoločnostiam napĺňanie požiadaviek platnej legislatívy - Zákona o energetike č. 251/2012 Z a ďalších právnych predpisov. eSmart zabezpečuje automatický zber údajov z inteligentných meracích systémov a ich nahlasovanie oprávneným prijímateľom.

Produkty a služby

Portál eSmart slúži výrobcom, distribučným spoločnostiam a odberateľom elektrickej energie k sprístupneniu nameraných údajov elektrickej energie.

automatizované nahlasovanie nameraných údajov oprávneným prijímateľom (OKTE, SEPS, RDS)
energeticky manažment podľa požiadaviek zákazníka pre oblasť elektriny, tepla, plynu, vody a podobne
bezpečný a jednoduchý prístup cez PC, tablet alebo smart telefón
typové reporty podľa akt. povinností
grafické trendy
prehľadná databáza o odoslaní príslušných údajov

Novinky

V prípade potreby je k dispozícii pôvodná verzia na adrese: https://www.esmart.sk/esmarto/
Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla prešla parlamentom. §4 Nové povinnosti výrobcov ... viac ...
Pondelok 11. februára 2019 o 15:00 – 17:30
Lindner Hotels & Resorts (Lindner Hotel Gallery Central) Metodova 4, 82108 Bratislava, Slovakia
Viac ...